New postcards

During my visit to Amsterdam I bought these great cards! The cards on the first picture are from a tiny shop on Museumplein and the cards you see on the last 2 pictures are from Friends of Art.

Tijdens mijn bezoekje aan Amsterdam kocht ik deze geweldige kaarten! De kaarten op de eerste foto zijn van een klein winkeltje op 't Museumplein en de kaarten op de andere foto's zijn van Friends of Art.

I love this style, you'd say that they are ordinary pictures but they are not! They are drawings! Deze stijl vind ik geweldig! Je zou zeggen dat het standaard foto's zijn maar dat zijn ze niet! Het zijn tekeningen! Can't forget the royal family with our King! Mag ons koninklijk huis natturlijk niet vergeten! Alice in Wonderland and Flipje ❤ Alice in Wonderland en Flipje ❤

0 reacties:

Post a Comment